„Погледајте успешне приче, користите позитивна искуства других. Као за све у животу потребно је знање и упорност да се циљ оствари“

Особа са неким обликом инвалидитета
у Србији
10
Особа са различитим врстама и степенима инвалидитета у продуктивним годинама живота који немају запослење
1425

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ) на територији Града Новог Сада

Предрасуде је могуће рушити искључиво КВАЛИТЕТОМ – Знањем, вештином и залагањем

Правна регулатива

Едукације

Незапослени

Примери добре праксе