Едукације

Центар за радно право и запошљавање особа са инвалидитетом организовао је 27.07.2019. у Новом Саду едукације на теме запошљавања у оквиру пројекта „Афирмацијом до посла“, чији је циљ оснаживање особа са инвалидитетом и увећавње шанси на тржишту рада.
Предавачи су били, директор Конгресног едукативног центра, Дејан Шкобић и директор Innovative Business-a, Драшко Орчић.
У наставку пројекта, учесници ће у сарадњи са пројектним тимом Центра за радно право и запошљавање особа са инвалидитетом, бити у прилици да израде свој видео CV, који ће добити на поклон.
Овај пројекат је подржан од стране Министарства за рад и запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање.