Незапослени

Овде можете видети видео биографије учесника/корисника пројекта „Афирмацијом до посла“.
Реч је о особама са инвалидитетом које траже посао, а које су пре снимања овог видео материјала учествовале у едукативним радионицама.
Видео служи искључиво у сврху промоције незапослених особа са инвалидитетом које учествују у пројекту.
Забрањена је свако копирање, дељење или други облик употребе овде постављеног видео материјала.
Центар за радно право и запошљавање особа са инвалидитетом (ЦРПЗ ОСИ) је материјал снимио и на ову интернет презентацију поставио уз писану сагласност учесника пројекта, односно снимљених лица.
Један примерак видео снимка поседује сваки учесник пројекта на ЦД-у и слободан је да исти користи на начин за који сматра да је у његовом најбољем интересу. Корисник може свој видео материјал пласирати послодавцима, на друштвеним мрежама те на свако друго место у циљу пеомоције сопствених постигнућа.
У случају да потенцијални послодавац искаже интересовање за радно ангажовање некога од кандидата, истог може директно контактирати или се обратити нашем Удружењу ради посредовања, у случају да кандидат није пристао да јавно остави своје контакт податке.
Услуга својеврсног посредовања је БЕСПЛАТНА како за кориснике/учеснике, тако и за потенцијалне послодавце.