О нама

Пројекат „Афирмацијом до посла“ реализује Центар за радно право и зпошљавање особа са инвалидитетом уз подршку Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање. Ово подразумева едукације у области тражења посла и јачања професионалних компетенција, те израду личне видео биографије за сваког полазника са циљем његове даље промоције код потенцијалних послодаваца.
Право учешћа имају незапослене особе са инвалидитетом, које живе у Новом Саду и околини, без обзира на степен образовања и стручну спрему, као и студенти Универзитета у Новом Саду, завршних година студија и апсолвенти.
У будућем периоду, Центар за радно право и зпошљавање особа са инвалидитетом има намеру да у наставку пројекта, под радним називом „Афирмацијом до посла 2“ укључи и послодавце као циљну групу. Такође, намера нам је да на општи начи широј јавности промовишемо постигнућа особа са инвалидитетом, са циљем рушења предрасуда што ће довести и до њиховог радног ангажовања.
На овом месту, можеде видети све актуелне ВЕСТИ у области инвалидности и разне информације о друштвеном ангажовању и постигнућима особа са инвалидитетом. Посебно смо усмерени на афирмацију добре праксе у запошљавању особа са инвалидитетом.
За више информација и потенцијално учешешће, можете нас контактирати путем телефона: 064/937-25-37 или послати мејл: office.crpzosi@gmail.com